Home

Kulturrådet styrelse

Kulturrådets styrelse Protokoll från styrelsens möten. Generaldirektören. Generaldirektören är chef för myndigheten och har ansvar inför styrelsen för den löpande verksamheten. Kulturrådets enheter. Vi är omkring 115 medarbetare på Kulturrådet. Verksamheten är indelad i nio enheter. Organisationsskiss 2021. Intäktsbortfall och. Thomas Pålsson, avgående generaldirektör för Statens servicecenter, ersätter Klara T i Kulturrådets styrelse under hennes ettåriga tjänstledighet. Thomas Pålsson tillträder sitt uppdrag den 1 april. - Att komma in i Kulturrådets styrelse under pandemin är extra utmanande, det handlar ju om kulturlivets överlevnad

Vår myndighet - Kulturrådet - kulturradet

 1. Kulturrådets styrelse har beslutat att fördela 195 miljoner kronor som en tillfällig förstärkning till regional kulturverksamhet under 2021. Det gäller dels de 20 regionerna inom kultursamverkansmodellen, dels verksamheter inom Region Stockholm
 2. Kulturrådet fick nyligen en ny styrelse. I styrelsen finns fyra helt nya ledamöter: Artisten Malena Ernman, verkställande direktören Kjell Englund, författaren Aris Fioretos samt professorn Ann-Sofie Köping Olsson. Malena Ernman är en internationellt erkänd artist inom opera, jazz, musikal och pop
 3. Kulturrådets roll förblir central för utvecklingen av konst- och kulturliv i hela landet, säger Kajsa Ravin. Regeringen har även fattat beslut om ny styrelse för Statens kulturråd. Svante Weyler har utsetts till ny ordförande och Po Tidholm och Klara Tomson till nya ledamöter
 4. Förordnandet som ledamot i styrelsen för Statens kulturråd gäller för perioden den 1 mars 2010 till och med den 31 december 2010. Övriga som sitter i Kulturrådets styrelse 2010 Kerstin Brunnberg, Sture Carlsson (ordförande), Ljiljana Dufgran, Marianne Lindberg De Geer, Kennet Johansson (Kulturrådets generaldirektör), Karin Helander, Mats Wallenius och Sara Sandström Nilsson
 5. Statens kulturråd (Kulturrådet) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet.Myndigheten, som inrättades 1974, har till uppgift att följa utvecklingen inom kulturområdet och ge ett samlat underlag för den statliga kulturpolitiken samt bistå regeringen vid genomförandet av denna.. Myndigheten handlägger ärenden om statliga bidrag för kulturell.
 6. Kulturrådets styrelse har fortfarande förtroende för generaldirektören Kristina Rennerstedt. Detta trots Kulturnyheterna rapportering om nepotism och kompisrekryteringar på Kulturrådet

Thomas Pålsson ny ledamot i Kulturrådets styrels

Kulturrådets styrelse betonar barns rätt till kultur. Facebook. LinkedIn. Twitter. Ladda ned som PDF - Det är med glädje vi ser hur Skapande skola bidrar till att bygga upp hållbara. Kulturrådets styrelse fördelar 1,2 miljarder kronor till kultur i regionerna tor, jan 26, 2012 15:11 CET. Kulturrådet har idag fattat beslut om årets verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet. Totalt rör det sig om 1,2 miljarder kronor. Det är andra gången bidragen fördelas enligt kultursamverkansmodellen Får Kulturrådets styrelse några konstnärer? Lyssna från tidpunkt: 3:01 min. Min sida Finns på Min sida Dela Publicerat onsdag 29 december 2010 kl 08.40 Nyheten.

Kulturråde

 1. Uppgifter. 1 § Statens kulturråd har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder. 2 § Myndigheten ska särskilt verka för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling inom verksamheter som rö
 2. Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda
 3. Till styrelseledamot har regeringen också utsett entrepenören Johan Stael von Holstein som i Svenska Dagbladet i dag ger sin syn på vad han kan tänkas bidra med till Kulturrådet
 4. Kulturrådets styrelse har också prioriterat Jönköping, Sörmland och Halland i syfte att öka balansen för regionernas ekonomiska förutsättningar. Samtidigt fördelas också bidrag på sammanlagt 102 miljoner kronor direkt till regionala kulturverksamheter i Region Stockholm, som inte ingår i kultursamverkansmodellen
 5. Kulturrådets styrelse har fattat beslut om 1,24 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet. Samtliga 20 regioner som ingår i kultursamverkansmodellen får höjda statsbidrag. Nio av regionerna har fått extra tilldelning. Kulturrådets styrelse har särskilt uppmärksammat nio regioner vid årets fördelning av statsbidrag

Nya styrelseledamöter i Kulturrådets styrels

Kulturrådet har även den nationella överblicken på kulturområdet, kunskaper som efterfrågas av regionerna. Den överblick och kunskap om regional kulturverksamhet som myndigheten besitter har legat till grund för tidigare beslut om prioriteringar som Kulturrådets styrelse beslutat om också klargöras under vilka förhållanden Kulturrådets styrelse besluta kan att inte betala ut bidrag till en region. Uppföljning av de statliga bidragen i samverkansmodellen. Arbetet med att ta fram indikatorer för resultatuppföljningen av den statliga bidragsgivningen har påbörjats. Det fortsatta arbetet med att utveckla resul

Kajsa Ravin ny generaldirektör för Statens kulturråd

Kulturrådets styrelse har utsett illustratören och barnboksförfattaren Per Gustavsson till ny ledamot i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Läs mer Ledamöterna i Kulturrådets styrelse utses av regeringen. Styrelsen fattar beslut om vår budget, inriktningen på vår verksamhet och andra frågor som har principiell betydelse. Styrelsen beslutar även i vissa bidragsärenden. Stort grattis Ellen Nyman. Läs me Moderator: Svante Weyler, Ordförande för Kulturrådets styrelse. Klicka här för att anmäla dig. Kortfattat program. Inledning Kajsa Ravin, Generaldirektör Kulturrådet. Pandemin − ett hot mot de kulturella rättigheterna Karima Bennoune, FN:s särskilda rapportör om kulturella rättigheter. Musik och samta Kulturrådet ska genom sin verksamhet förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som riksdag och regering beslutat om. Kulturrådets styrelse den 1 januari 2017

Ny i Kulturrådets styrelse Numme

Styrelse. Behöver du testa din idé mot ett rutinerat bollplank, ring en styrelsemedlem! Letar du efter ett visst nummer, har du ett problem du inte ser nån lösning på, är ni på väg att bli osams i revygruppen, ring en styrelsemedlem Kulturrådets styrelse (1) Kulturrådets styrelseordförande och övriga medlemmar i styrelsen väljs av kulturrådet och består av minst 5 medlemmar. (2) Styrelsemedlem får inte samtidigt vara medlem i revisionskommissionen (3) Återkallandet av kulturrådets styrelse beslutas av kulturrådet Ledamöterna i Kulturrådets styrelse utses av regeringen. Styrelsen fattar beslut om vår budget, inriktningen på vår verksamhet och andra frågor som har principiell betydelse. Styrelsen beslutar även i vissa bidragsärenden. Stort grattis Ellen Nyman. Läs mer Statens kulturråd (Kulturrådet) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet.Myndigheten, som inrättades 1974, har till uppgift att följa utvecklingen inom kulturområdet och ge ett samlat underlag för den statliga kulturpolitiken samt bistå regeringen vid genomförandet av denna

Stärka bibliotek - Kulturrådet

Vår styrelse har idag beslutat att regionerna får ett tillägg på elva procent av tidigare verksamhetsbidrag inom kultursamverkansmodellen Kulturrådets styrelse fattade därmed följande beslut: Mot bakgrund av rådande coronapandemi ska de regionala verksamhetsbidragen för 2021 som huvudregel ligga kvar på minst samma grundnivå som 2020. Kulturrådet kan komma att besluta om satsningar mot bakgrund av regionala äskande

den 20 juni. Svar på fråga. 2006/07:1365 Kulturrådets styrelse. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Siv Holma har frågat mig hur jag avser att tillgodose principen om armlängds avstånd i den nya modellen för fördelning av kulturbidrag Tebogo Monnakgotla om sin roll i Kulturrådets styrelse. 2011-03-18 av Susanne Skog. Tonsättaren Tebogo Monnakgotla har nyligen tillsammans med konstnären Charlotte Gyllenhammar blivit invald i Kulturrådets styrelse. Nutida Musik frågade Monnakgotla hur hon ser på sitt nya uppdrag

KULTURRÅDET 2015-01-29 32015:4 2(4) Dnr KUR 2014/6821 Ärendets beredning Ärendet har beretts inom Kulturrådets kansli och med Samverkansrådets parter inför beslut av Kulturrådets styrelse Att Kulturrådets styrelse nu så flagrant slår in på en amatörkulturfrämjande kurs på musikområdet kan vi inte tolka på annat sätt än att styrelsen inte till fullo förstått hur musikområdets strukturer fungerar. Den andra möjliga tolkningen är att Kulturrådets styrelse fått nya direktiv vad avse Kulturrådets styrelse har idag fattat beslut om 1,3 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet. I år har kultursamverkansmodellen fått en förstärkning med 30 miljoner kronor Regeringen utreder hur kulturrådet ska styras och ledas i framtiden. Nuvarande Generaldirektör har väntat på besked om en eventuell förlängning. Sent omsider kom besked om förlängning till årsskiftet. Regeringen funderar på att avskaffa styrelsen för kulturrådet. Idag har kulturrådet en styrelse som på olika sätt representerar kultursverige

Kulturrådets årsredovisning ger ingen tydlig bild av hur Kulturrådet uppfyl- ler det enda mål som finns i regleringsbrevet, nämligen det om att ge pengar till ett varierat och omfattande utbud av hög kvalitet På bara en vecka har Statens Kulturråd i praktiken blivit av med två styrelseledamöter. Jan Åman.. Norrlandsoperans vd invald i Kulturrådet Uppdaterad 22 december 2016 Publicerad 21 december 2016 Regeringen har valt in Norrlandsoperans vd Kjell Englund i Kulturrådets styrelse Inga utövare kvar i kulturrådets styrelse. Publicerad 2010-12-28 Statens kulturråd rensar ut den sista konstnären ur styrelsen. Ett trendbrott i rådets 50-åriga historia,. Kulturrådets styrelse anser att scenkonstinstitutionerna ska kompenseras för de ökade pensionskostnaderna. Det skriver man i ett pressmeddelande. Statens pensionsverk (SPV) meddelade nyligen.

Statens kulturråd - Wikipedi

Kulturrådets styrelse beslutade idag att ge drygt 41 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till länsbibliotek, lånecentraler, Sveriges depåbibliotek och Internationella biblioteket Gotlands museum får ökade verksamhetsbidrag av Kulturrådet. Det står klart när Kulturrådets styrelse nu har fattat beslut om årets regionala verksamhetsbidrag Kulturrådets styrelse har den 25 augusti beslutat att regionerna i år får ett tillägg på elva procent av tidigare verksamhetsbidrag inom kultursamverkansmodellen. Syftet med det tillfälliga stödet är att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin för de regionala kulturverksamheterna 9.4 Öppet brev till Sametingets ledamöter, styrelse och Kulturrådet från samebyarna i Jämtland, Dalarna och Härjedalen (K2011-00207) Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram 9.5 Öppet brev till Sametingets styrelse och Kulturrådet från Samer i Syd (K2011-00599

Erik Åström är vice ordförande i Svenska Arkivförbundet efter att ha blivit nybliven pensionär efter ca 20 år på Statens kulturråd. Uppgifterna på Kulturrådet har varierat men de senaste åren starkt koncentrerat till regionala kulturfrågor inklusive arkiv och då ta fram underlag för beslut om verksamhetsbidrag och stöd till utvecklingsprojekt Kulturrådets styrelse tar även fram sk. prioriteringsgrunder. Kulturrådets . 2 (2) styrelse fattar årligen beslut om medel med kulturplanerna som underlag. De statliga medlen betalas ut till regionen som därefter ansvarar för fördelningen till regionala kulturverksamheter

Matti Klenell – Värmlands Museum

Kulturrådet ska främja fristadsförfattare. Publicerad 14 oktober 2010. säger Kerstin Brunnberg, ordförande i Kulturrådets styrelse, i en kommentar.. Medlemmarna styr Scensverige Vi är en ideell förening och vår verksamhet finansieras med medlemsavgifter samt ett årligt verksamhetsbidrag från Kulturrådet. Verksamheten möjliggörs i hög grad av medlemmarnas deltagande i styrelsen och olika arbetsgrupper. I Scensveriges råd ingår representanter för samtliga medlemmar, utsedda för en mandatperiod på två år. Varje år välkomnas.

Styrelse. Grethe Rottböll, ordförande. Litterär gestaltning i Göteborg och sitter även med i Referensgruppen för svensk litteratur i översättning på Kulturrådet. Är särskilt intresserad av allt som rör översättning och översättarnas villkor. Anja Gatu, ledamot Kulturrådets styrelse vill ge sin version av vad som hänt i konflikten på moske?n. Text: Islamiska kulturra?dets styrelse I GP-artikeln pa?sta?s flera felaktiga fakta. Det som skrevs i GP inneho?ll rent fo?rtal och fo?rnedring av moske?n, styrelsen och mig personligen (Imamen).. Ny ordförande på Kulturrådet Kulturrådets styrelse har fått ny ordförande: Anna Hedborg, som tillträder den 1 juli och förordnandet sträcker sig till 2007. Anna Hedborg är generaldirektör för Riksförsäkringsverket, och har tidigare varit socialminister (s) Chefen för Stockholms Stadsteater Benny Fredriksson är ett nytt tungt namn i Kulturrådets styrelse från och med januari. Kerstin Brunnberg blir kvar som ordförande fram till 2014

Kulturrådets styrelse har förtroende för Rennerstedt SVT

Regeringen har fattat beslut om att Ellen Nyman, skådespelare, regissör och konstnär, är ny ledamot i styrelsen för Kulturrådet. Läs mer om Ellen på vår webb Kritik mot Kerstin Brunnberg efter Fria Tiders avslöjande Publicerad 9 januari 2013 kl 18.33. Inrikes. Fria Tider kunde under tisdagen avslöja att statliga Kulturrådets ordförande Kerstin Brunnberg sitter på dubbla stolar. Hon är nämligen samtidigt styrelseledamot i vänsterextrema Expo, som nyligen tilldelades 400 000 i skattemedel av just Kulturrådet ATR har av Kulturrådet den 10 december 2020 beviljats projektbidrag till främjande insatser med anledning av spridningen av sjukdomen Covid-19. Kulturrådets syfte med detta stöd är att lindra den akuta ekonomiska krisen med anledning av pandemin, att stimulera till återhämtning och säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet Organisation och styrelse; Silver- och guldsmide, definition; Kulturrådet. Nutida Svenskt Silver är en ideell förening som bildades 1963 med syfte att främja och stimulera svenskt silver- och guldsmide. Vi är tacksamma och stolta över att Nutida genom åren har fått bidrag från Kulturrådet för att stötta verksamheten

Galleristen Sara Sandström Nilsson blir ny ledamot i styrelsen för Statens kulturråd. Hon tar över katapultstolen, som stått tom efter Jan Åmans avgång Styrelsen betår av: Ordförande: Margith Henriksson 070-202 82 22 margith.henriksson@telia.com Sekreterare: Gunnar Grannas 070-360 67 92 gunnar@ggserviceab.com Vice ordförande: Christina Öhrén 070-222 61 11 tina36678@telia.com Kassör: Suzanne Brostedt Lind 070-442 06 16 subro3@telia.com Uthyrare: fbygdegard@gmail.com Fastighetsansvarig: lhurvill@gmail.com Ledamot: Leif Henriksson.. Kulturrådet revisited 29 december, 2010, kl. 14:27 av Ulrika Stahre Han har ett Utnämningen av Martin Borgs, dokumentärfilmare och pr-konsult, till Kulturrådets styrelse orsakade en liten yrvaken mellandagsdebatt. Det är inte ofta kulturfrågor når nyhetsplats,. Kulturrådets budgetunderlag 2017-2019 1 främst att visa sig på längre sikt. Redan nu kan dock exempelvis konstateras att Norrbotten, en av regionerna som fick förstärkta medel, utvecklat verksamheten inom bild- och formkonstområdet och med en strateg för nationella minoriteter. Exemplet visar att förstärkt finansiering kan ge utrymme för vissa strategiska prioriteringar med.

Kulturrådet 9 januari 2014 · Måns Wrange vill verka för att konst och kultur ska vara tillgänglig för hela samhället och inte bara för en kulturintresserad medelklass Kulturrådets budgetunderlag 2017-2019 1 KULTURRÅDETS VERKSAMHET Prioriterade behov 2017-2 019 - Arbets- och referensgrupper, 2 000 tkr årligen Totalt 2 000 tkr årligen till anslag 1:1 Kulturrådets verksamhet med att fördela och följa upp bidrag, samt övrigt främjande arbete bekostas i första hand av myndighetens förvaltningsanslag. . Kulturrådet har också vissa möjligheter. Kulturrådet 1. 2020-05-04 På gång Ellen Nyman, Kulturrådet. Ellen Nyman - ny ledamot i Kulturrådets styrelse. Ellen Nyman, skådespelare, regissör och konstnär, är ny ledamot i styrelsen för Kulturrådet. Läs mer. Push Kulturarbetarkatalog; Om Push Kulturarbetarkatalog

Sponsorer & samarbeten

Kulturrådets styrelse betonar barns rätt till kultur

 1. Utredningen är gjord på uppdrag av Sametinget och nu har Sametingets styrelse inlett diskussioner kring utredningen med Kulturrådet som anslår bidrag till teaterverksamheten
 2. Statens kulturråd får en ny styrelse med större ansvar för myndighetens verksamhet. Kulturrådets tillträdande generaldirektör Kennet Johansson är nöjd med lösningen
 3. Statens kulturråd har fått två nya styrelsemedlemmar. Dokumentärfilmaren Martin Borgs och Stockholm Stadsteaters chef Benny Fredriksson tar plats i styrelsen där journalisten Kerstin Brunnberg sitter kvar som ordförande. Övriga styrelsemedlemmar som regeringen har förordnat är Kennet Johansson, Karin Helander, Lars Strannegård och Mats Wallenius..
 4. Statens kulturråd får en ny styrelse med ­större ansvar för myndighetens verksamhet. Kulturrådets tillträdande generaldirektör Kennet Johansson är nöjd med lösningen
 5. Regeringen har utsett en ny styrelse för Statens kulturråd från den 1 januari 2006 och till den 31 december 2008. Av dessa är fem nya ledamöter. Den nya styrelsen består av före detta överintendenten Kristian Berg (ny), journalisten och skribenten Mustafa Can (ny), verkställande direktören Sture Carlsson, konstnären Marianne Lindberg De Geer, fö..
 6. Kraftiga förändringar skedde i början av februari i Kulturrådets styrelse. Fyra nya ledamöter i den nio personer starka styrelsen. Malena Ernman är en internationellt erkänd artist inom opera, jazz, musikal och pop. Malena Ernman är medlem av Kungl Musikaliska Akademien och hon bär titeln hovsångerska
 7. Turbulens i Kulturrådets styrelse. Facebook Twitter E-post. Stäng. Annons. På bara en vecka har Statens Kulturråd i praktiken blivit av med två styrelseledamöter. Jan Åman hann inte ens påbörja sitt uppdrag. Mats Svegfors lär få svårt att kombinera sitt ordförandeskap med vd-posten på Sveriges Radio

Styrelseledamot i Statens kulturråd Bakgrund: Sida, Regeringskansliet, Riksrevisionsverket. Marjaana Alaviuhkola . Vice styrelseordförande. Befattning: Vice styrelseordförande (Travsportsrepresentant) Invald år: 2014 Född: 1959 Utbildning: Veterinär med specialistkompetens i hästens sjukdoma Tasso Stafilidis riktade en uppmaning till Kulturrådets styrelse: - Ni måste tala om; vad betyder målet om yttrandefrihet för KUR:s bidragsgivning och verksamhet. Förtydliga uppdraget. I slutdiskussionen efterlystes över huvud taget en tydlighet när det gäller vad Kulturrådet vill. Ingrid Elam ställde också frågan Sveriges Radio och Kulturrådet byter chefer med varandra Publicerad 2009-01-30 Regeringen utsåg i går Kerstin Brunnberg till ny ordförande för Kulturrådets styrelse

Kulturrådets styrelse fördelar 1,2 miljarder kronor till

 1. Kulturrådet stöttar via verksamhetsbidrag Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige!. Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet och har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder
 2. Årsstämman fattar beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen, hur bolagets resultat ska disponeras, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, arvode till styrelse och revisor, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt övriga eventuella ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
 3. Den 27 april hade Kulturrådet och Skatteverket ett gemensamt webbinarium om hur krisstöden och omställningsstöden samspelar. En kort sammanfattning av regelverken på Kulturrådets webbplats. Här finns också en länk till webbinariet den 27 april, där Skatteverket och Kulturrådet går igenom regelverk och besvarar frågor
 4. Kulturrådet får tio miljoner kronor av regeringen för att inrätta ett nationellt kulturskolecentrum inom myndigheten. Uppdraget handlar om att samordna och stödja den kommunala kulturskolan. Att fördela bidrag, ansvara för statistik, följa och sprida forskning samt identifiera kompetens- och utvecklingsbehov ingår i uppdraget
 5. Kajsa Ravin blir ny generaldirektör för Statens kulturråd. Hon är utsedd av regeringen och efterträder Staffan Forssell som fick uppdraget 2014
 6. Svegfors leder Kulturrådets styrelse. Publicerad 2007-12-19 13.13. Stäng. Dela artikeln: Svegfors leder Kulturrådets styrelse. Facebook Twitter E-post. Stäng. Annons. Landshövdingen och förre chefredaktören för Svenska Dagbladet, Mats Svegfors, blir ny styrelseordförande för Kulturrådet

Får Kulturrådets styrelse några konstnärer? - Kulturnytt i

Bluffreporter i kulturrådet Publicerad: 24 december 2010 kl. 00.00 Uppdaterad: 11 mars 2011 kl. 02.47 Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik Sveriges Konstföreningar får inte utbetala utställningsersättning till konstföreningar som till sin verksamhet emotser utställningsersättning direkt från Kulturrådet. Det är inte möjligt att ansöka om utställningsersättning till: konstnär som är medlem i den konstförening som hen ställer ut i Vetenskapsjournalist och konstkritiker. Jag arbetar deltid som informatör på Uppsala universitet. Författare till bokserien Petras bilder i fyra delar: Flickan i blått, Pojken med örnen, Klockan som rinner och Den flygande hästen. Hösten 2019 kom det femte och sista del, om samtidskonst. Bokserien stöds av Kulturrådet Kulturrådet satsar på mångkultur I går beslutade Kulturrådets styrelse vilka tidskrifter som ska få produktionsstöd för nästa år. Det handlar om totalt 15 miljoner kronor, fördelat på 112 vitt skilda tidskrifter, allt ifrån Afghanistan-Nytt till Zero Music Magazine Som jag tidigare noterat (HD 17 februari) ropar Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter på hjälp. Efter att Kulturrådet kraftigt sänkt deras bidrag, efterlyser de desperat fler ideellt.

Ny värdig entré till Filmhuset | AIX Arkitekter

Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturrå

 1. s effekter och vill söka krisstöd från Kulturrådet. I ansökan skall man beskriva hur man drabbats av pande
 2. Hon har mångårig erfarenhet av lednings- och styrelsearbete i kommunala, statliga och privata företag, bland annat inom medieområdet. Fakta om Statens kulturråd Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central myndighet inom det kulturpolitiska området
 3. Kulturrådet har polisanmält en förening som under 2016 tog emot drygt en miljon kronor i bidragsmedel. Anledningen är att föreningen misstänks för förskingring
 4. I Jämtlands läns konstförenings styrelse blev jag invald 2014 och sedan 2015 är jag ordförande i föreningen. Det är länets största konstförening mer än 800 medlemmar. Jämtlands läns konstföreningar är en av fyra grundare till Stiftelsen Jamli, så jag sitter i den styrelsen också. Dessutom sitter jag i Fjällmuseets styrelse
 5. Kulturrådets styrelse beslutade på fredagen att fördela 6 711 000 kr till nio särskilda utställare inom bild- och formområdet. Av dessa bedriver fyra sin verksamhet i Stockholm, en i vardera Östra Göinge, Hultsfred, Strängnäs, Göteborg och Malmö. Syftet är att stödja utställare som utan vinstsyfte bedriver en fortlöpande utställningsverksamhet a..
 6. uppfattning är systemet med arbets- och referensgrupper den bästa tillgängliga metoden för att få kvalificerade expertbedömningar, bedömningar som Kulturrådets styrelse inte kan eller bör göra

Från 2017 är det Kulturrådet (Kulturskolecentrum) som samlar in och presenterar statistik samt synliggörs forskning. Läs mer om Kulturrådets arbete här! Kulturskolerådet har tagit fram ett antal rapporter och skrifter. Du hittar dem här Eva Nikell, ordförande Marika Lagercrantz, ledamot Karin Westerberg, ledamot Lisa Gunnarson, ledamot Yaldez Oussi, ledamo

Dags för samiska och övriga nationella minoriteters kulturaktörer att söka projektbidrag! Den 23 februari öppnar vi för ansökningar från samiska och.. Kulturrådets styrelse har utsett illustratören och barnboksförfattaren Per Gustavsson till ny ledamot i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Läs mer

Inom de närmaste dagarna publiceras ansökningstiderna för det nya krisstödet. Vårt uppdrag är att fördela ytterligare 550 miljoner i krisstöd till kulturen våren 2021 Digital samtalsarena för att öka ungas delaktighet i kulturlivet.Samtal 2: Forskningen - om ungas villkor. • Malena Janson, lektor och föreståndare för Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet • Björn Sjöblom, forskare på Försvarshögskolan och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet • Johan Söderman, professor i barn- och.

Kulturrådet har också genomfört jämställdhetsutbildningar för Kulturrådets personal och styrelse samt för ordförandena i arbets- och referensgrupper och Almajuryn. En diskussion har därutöver förts mellan styrelse, ledningsgrupp och ordförandena i arbets- och referensgrupperna om jämställdhet, jämlikhet och normkritik i relation till bedömning av konstnärlig kvalitet Torsdag den 25 februari öppnar Kulturrådet ansökningsomgången till krisstödet för inställda och upjutna evenemang. Observera att sista ansökningsdatum är 15-17 mars. Sök nu Kulturrådet har brutit mot plenums beslut och gett de samiska tidningarna 715 000 kronor mer i verksamhetsbidrag än vad Sametingets plenum har beslutat..

Kulturrådet Museiföreningen Munkedals Jernväg har beviljats 63 900 kr för att täcka underskottet efter de inställda tomtetågen i advent 2020. - Vårt redovisade underskott var drygt 80 000 kronor, men vi förstår att Kulturrådet har behövt pruta på ansökningarna för att så många som möjligt ska få del av bidraget, säger föreningens ordförande Thomas Lange Ger du ut musik och behöver stöd till produktion, distribution och marknadsföring? Då kan du söka vårt bidrag till musikutgivning - ansökningsomgången..

Kulturrådet fördelar en hel del bidrag till olika projekt. Det kan vara nödvändigt ibland, för rent marknadsintresse som styrmedel enbart urholkar kultur till ren yta. Så här svarar Staël von Holstein på en fråga i SVD om sin insats i Kulturrådet: Vad är det viktigaste du har åstadkommit som styrelseledamot Ny forskning på Danderyds sjukhus i Stockholm visar att kultur kan bidra till att skapa bättre livskvalitet och bryta social isolering. Patienter med.. Fullt upp från första stund! SVT Nyheter har fått sig en pratstund med vår nya läsambassadör Johan Anderblad Linda Thompson, styrelseledamot Universitetsadjunkt i fotografi på Institutionen för Design hos Mittuniversitetet i Sundsvall. Hon är verksam fotograf och författare. Thompson har en Master of Arts i Bildjournalistik (2014) och är utbildad på The University of Montana samt på Mittuniversitetet Kulturrådet delar ut närmare en miljard kronor till landets kulturinstitutioner i verksamhetsbidrag. Det beslutade rådets styrelse på onsdagen

Högsta beslutande organ är Svensk Forms årsmöte som utser föreningens styrelse. Styrelsen sammanträder mellan 5-6 gånger per år och årsmötet hålls i maj. Styrelsen tillsätter vd och beslutar om budget och verksamhetens övergripande strategi. Ekonomiutskottet förbereder budget och ekonomifrågor. Läs mer Dalhalla Operas styrelse avgår: Detta innebär enligt styrelsen att de därmed inte heller kan söka bidrag från statliga Kulturrådet. - Inte bara det att Landstinget tar bort deras. Kulturrådet, Stockholm, Sweden. 11 169 cilvēkiem patīk · 542 runā par šo · 583 bija šeit. Kulturrådet är en myndighet som - genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur - är med..

SVT om Trycks kulturarbetarkatalog | TryckSamtal om rasifiering inom scenkonsten | TryckClaes Grebenö | Lokalrevyer i Sverige
 • Netherlands cryptocurrency regulation.
 • Bygglovshandlingar Göteborg.
 • Horeca te koop Helmond.
 • Where to buy Ocean Protocol Reddit.
 • Bronchial wall thickening CT.
 • Бинанс карта в России.
 • Privata tomter till salu Halmstad.
 • Brands list.
 • Bitcoin adres check.
 • BitFunds Windows 10.
 • Raiffeisen Bank at.
 • Dogecoin INR chart tradingview.
 • EOS CoinGecko.
 • ABC News Live.
 • Spaarhypotheek Rabobank woekerpolis.
 • Soffbord vintage.
 • Ekonomibyggnad Finland.
 • Rode weeshuisstraat 7, groningen.
 • Trading Demokonto App.
 • Zlatá mince Bitcoin.
 • DS Smith salary.
 • Värme i gamla hus.
 • SEPA Binance ING.
 • Bestswap token contract address.
 • Algorand hardware wallet.
 • Hyra stuga off grid.
 • SEB böter penningtvätt.
 • Cyklop XXL.
 • Värdepappersfond UCITS.
 • Gentry's fully homomorphic encryption is not based on which of the following schemes..
 • Jabra Elite 25e manual.
 • SCB dödsfall 2020.
 • Dom Pérignon 1973 P3.
 • Dato JP Chin.
 • Bubbelplast pool Intex.
 • Marina and the diamonds immortal.
 • Tesla environment.
 • Supply chain crypto.
 • ESSENS Sweden.
 • What is a crypto exchange platform.
 • Kucoin fast buy Reddit.